Viết một số câu về người đứng đầu quốc gia hiện tại(tùy quốc gia)

Viết một số câu về người đứng đầu quốc gia hiện tại(tùy quốc gia)

1 bình luận về “Viết một số câu về người đứng đầu quốc gia hiện tại(tùy quốc gia)”

 1. – Putin always calmly solves everything.
  – Joe Biden is a good diplomat.
  Tạm Dịch: 
  – Putin luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc.
  – Joe Biden là một nhà ngoại giao giỏi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới