After the severe flood, many families have become ……………………………(home)

After the severe flood, many families have become ……………………………(home)

2 bình luận về “After the severe flood, many families have become ……………………………(home)”

 1. => homeless
  – become + adj: trở nên như thế nào
  -> Cần điền một adj
  -> homeless (adj): vô gia cư (không có nhà cửa)
  -> Tạm Dịch: Sau trận lũ khốc liệt, nhiều gia đình đã trở thành vô gia cư, 

  Trả lời
 2. homelessness
  vì :
  – ” become + adj ” : trở thành cái gì
  Xét ngữ cảnh :
  Sau trận lũ lụt nghiêm trọng, nhiều gia đình đã trở thành …. ( adj )
  -> Người vô gia cư
  -> Chuyển ” home ” thành ” homless “
  $#S.$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới