dịch câu Sang TA Ngôi nhà này có rất nhiều tầng

dịch câu Sang TA
Ngôi nhà này có rất nhiều tầng

2 bình luận về “dịch câu Sang TA Ngôi nhà này có rất nhiều tầng”

 1. Ngôi nhà này có rất nhiều tầng
  => This house has many floors
  => Cấu trúc : Many + Danh từ số ít / Danh từ số nhiều
  => Vì “This house” là số ít nên động từ ta dùng “has”
  ~My~

  Trả lời
 2. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer: This house has many floors
  -> “this house” là số ít nên ta dùng “has”
  -> Cấu trúc: Many + N(đếm được) hoặc N(số nhiều

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới