have/In/watch/TV/North Korea,/to/people/state/programs sắp xếp lại câu +dịch ( giúp tớ với, ai nhanh nhất sẽ dc vote trả lời

have/In/watch/TV/North Korea,/to/people/state/programs
sắp xếp lại câu +dịch
( giúp tớ với, ai nhanh nhất sẽ dc vote trả lời hay nhất + cảm ơn )

2 bình luận về “have/In/watch/TV/North Korea,/to/people/state/programs sắp xếp lại câu +dịch ( giúp tớ với, ai nhanh nhất sẽ dc vote trả lời”

 1. In North Korea , people have to state programs watch TV
  =>Ở phía Bắc Triều Tiên người dân phải xem các chương trình truyền hình của nhà nước.
  #study well.
  Stephen61

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích:
  Đề bài: have/In/watch/TV/North Korea,/to/people/state/programs
  In North Korea , people have to state programs watch TV
  Tạm dịch: Ở Bắc Triều Tiên người dân phải xem các chương trình truyền hình của nước nhà.
  ( Xin CTLHN)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới