How /you/think/people/communicate/in the future?

How /you/think/people/communicate/in the future?

2 bình luận về “How /you/think/people/communicate/in the future?”

 1. How /do you/think/people/communicate/in the future?
  ⇒ How do you think people communicate in the future ?
  Tạm dịch : Làm thế nào bạn nghĩ rằng mọi người giao tiếp trong tương lai?
  #MamNonHuongSen.edu.vn
  chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận