Mai and Lan ( listen)….. to music at the moment

Mai and Lan ( listen)….. to music at the moment

2 bình luận về “Mai and Lan ( listen)….. to music at the moment”

 1. → are listening
  – DHNB : at the moment
  – Thì HTTD
  – Cấu trúc : S+ am/is/are+Ving+(O)
  – “Mai and Lan” là số nhiều nên dùng “are”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới