tìm lỗi sai 1my mother told me not spend too much time playing game’ 2 khanh don’t forget post that letter that his mother ga

tìm lỗi sai
1my mother told me not spend too much time playing game’
2 khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

2 bình luận về “tìm lỗi sai 1my mother told me not spend too much time playing game’ 2 khanh don’t forget post that letter that his mother ga”

 1. 1. spend -> to spend
  – Cấu trúc: told sb (not) to do sth: bảo ai (ko được) làm gì 
  – Mẹ tôi bảo tôi không được dành quá nhiều thời gian chơi game.
  – spend time doing sth: dành thời gian làm gì
  2. post -> to post 
  – Cấu trúc: (not) forget to do sth: (ko) quên làm gì
  – Khánh không quên đăng bức thư mà mẹ anh đã gửi cho anh tối nay. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới