1. We often studies in the library when we were students => We use 2. It took Nam 20 minutes to write this letter => Nam spen

1. We often studies in the library when we were students => We use
2. It took Nam 20 minutes to write this letter
=> Nam spent

2 bình luận về “1. We often studies in the library when we were students => We use 2. It took Nam 20 minutes to write this letter => Nam spen”

 1. 1) We used to study in the library when we were students 
  – Cấu trúc : S + used to + V nguyên mẫu : Ai đó thường làm việc gì trong quá khứ nhưng ở hiện tại đã hết , không còn làm nữa
  2) Nam spent 20 minutes writing this letter 
  – It + takes / took + sb + time + to V = S + spend(s) / spent + time + V-ing

  Trả lời
 2. ĐÁP ÁN+ GIẢI THÍCH:
  1. We used to study in the library when we were students. ( cấu trúc used + to Vinf: nói về 1hđ, thói quen hay làm trong qk nhưng đã không làm nữa trong thời điểm hiện tại)
  2. Nam spent 20 minutes writing this letter. ( dạng bài chuyển đổi câu: It took sb +tg+to V => cấu trúc S + spend/spent + t/gian,…+V-ing: dành nhiều thời gian để làm 1 việc gì đó)
  XIN 5*+CTRLHN VỚI Ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới