chọn đáp án khấc a.tAke b.lAck c.arrAnge d.airplAne

chọn đáp án khấc
a.tAke
b.lAck
c.arrAnge
d.airplAne

2 bình luận về “chọn đáp án khấc a.tAke b.lAck c.arrAnge d.airplAne”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới