…….is a difficult subject(language)

…….is a difficult subject(language)

2 bình luận về “…….is a difficult subject(language)”

 1. Language is a difficult subject.
  -> Vì “is” là động từ nên trước nó phải là 1 danh từ
  -> Language (n): ngôn ngữ
  -> Ngôn ngữ là 1 môn học khó
  $#NhattLinhh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới