It is much better that she learns English at her school. Tìm lỗi sai và sửa, có giải thích

It is much better that she learns English at her school.
Tìm lỗi sai và sửa, có giải thích

1 bình luận về “It is much better that she learns English at her school. Tìm lỗi sai và sửa, có giải thích”

  1. Much -> more vì better là từ chỉ sự so sánh, hơn kém nên ta dùng more để thể hiện là sẽ tốt hơn nếu cô ấy học Tiếng anh ở trường

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới