It might rain. Take an umbrella with you. (in case) ->

It might rain. Take an umbrella with you. (in case)
->

2 bình luận về “It might rain. Take an umbrella with you. (in case) ->”

 1. It might rain. Take an umbrella with you. (in case)
  -> In case it rains, you had better take an umbrella with you.
  @ Kiến thức :
  – In case + S + V + …. , S + V + …. : trong trường hợp ….
  – S + had better + V-inf : tốt hơn nên làm gì ….

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết 
  -> Take an umbrella in case of rain . 
  – Cụm câu S+V in case of …. : Làm gì nếu điều gì sẽ xảy ra 
  – In case of : nếu điều gì xảy ra ( Trong trường hợp điều gì xảy  ra )
  – Hãy mang theo ô đi nếu trời mưa xảy ra . 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới