Neither of the girl(A) have(B) turned in the term papers to the(C) instructor yet(D) Tìm lỗi sai Sách nó ghi đáp án là A mà

Neither of the girl(A) have(B) turned in the term papers to the(C) instructor yet(D)

Tìm lỗi sai
Sách nó ghi đáp án là A mà mình lại phân vân là B cơ các bạn ạ
Có bạn nào giải thích giùm mình với nếu hay mình tặng vote 5 saoViết một bình luận