They built a high wall so that they prevented the children from running out. (in order to ) Viết lại câu

They built a high wall so that they prevented the children from running out. (in order to )
Viết lại câu

2 bình luận về “They built a high wall so that they prevented the children from running out. (in order to ) Viết lại câu”

 1. They built a high wall in order to prevent the children from running out.
  →Mệnh đề chỉ mục đích:
  (+) S1+V1+to/so as to/in order to +V2
  (-) S1+ V1+so as not to/in order not to +V2
  #tichhy19

  Trả lời
 2. They built a high wall so that they prevented the children from running out.
  => They built a high wall in order to prevent the children from running out.
  Cấu trúc: S + V + in order+ (not) + to + V ….
  Dịch:Họ xây một bức tường cao để ngăn lũ trẻ chạy ra ngoài.
  Chúc bạn học tốt!Cho mình câu trả lời hay nhất với ạ!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới