turn these sentences into passive voice: 1.she is wearing jeans at work 2.are they building a river over the bridge 3.what ar

turn these sentences into passive voice:
1.she is wearing jeans at work
2.are they building a river over the bridge
3.what are they cooking in the kitchen
4. her cousin isn’t playing tictactoe

2 bình luận về “turn these sentences into passive voice: 1.she is wearing jeans at work 2.are they building a river over the bridge 3.what ar”

 1. 1. Jeans are being worn at work.
  – Bị động Hiện tại tiếp diễn $(+)$ S + am/is/are + being + Vpp + (by O)
  – wear – wore – worn : mặc
  – Dịch: Quần jean đang được mặc tại nơi làm việc.
  – Chủ thể của hoạt động là ĐTNX nên không cần thêm by O.
  2. Is a river being built over the bridge?
  – Bị động thì Hiện tại tiếp diễn $(?)$ Am/Is/Are + S + being + Vpp + (by O)?
  – build – built – built: xây dựng
  – Dịch: Có phải một con sông đang được xây dựng qua cây cầu?
  3. What is being cooked in the kitchen?
  – What : Gì, cái gì -> Hỏi về sự vật
  – Chủ ngữ là từ để hỏi nên vế sau giữ nguyên
  – Dịch: Cái gì đang được nấu ở trong bếp?
  4. Tictactoe isn’t being played by his cousin.
  – Bị động Hiện tại tiếp diễn $(-)$ S + am/is/are + not + being + Vpp + (by O)
  – Dịch: Tictactoe không bị chơi bởi anh họ của anh ấy.

  Trả lời
 2. 1 Jeans are being worn by her at work 
  2 Is a river being built over the bridge ?
  3 What is being cooked in the kitchen ? 
  4 Tictactoe isn’t being played by her cousin
  _______________________________
  – Cấu trúc câu bị động thì Hiện tại tiếp diễn : 
  (+) S +am/is/are + being + V_(pp) + …. + (by O)
  (-) S + am/is/are + not + being + V_(pp) + … + (by O)
  (?) Is/Am/Are + S + being + V_(pp) + …. + (by O)
  – Chủ ngữ “I” -> Dùng am
  – Chủ ngữ he/she/it và chủ ngữ số ít -> Dùng is
  – Chủ ngữ you/we/they và chủ ngữ số nhiều -> Dùng are
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới