Nhà Lan cách trường 1350km , Lan chạy xe máy với vận tốc 51km/h biết trên quãng đường có khoảng 59 cái dốc dài 50m và 20 dốc

Nhà Lan cách trường 1350km , Lan chạy xe máy với vận tốc 51km/h biết trên quãng đường có khoảng 59 cái dốc dài 50m và 20 dốc dài 150m biết khi lên dốc là 25km/h và xuống dốc là 52km/h biết cả lên lẫn xuống quãng đường đều bằng nhau, Biết nhà lan ở múi giờ số 5 và trường học của lan là múi giờ số 7, Hỏi lan đến trường lúc mấy giờ biết lúc đó là 7:00

2 bình luận về “Nhà Lan cách trường 1350km , Lan chạy xe máy với vận tốc 51km/h biết trên quãng đường có khoảng 59 cái dốc dài 50m và 20 dốc”

Viết một bình luận