Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c

Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, các tiếp tuyến này cắt nhau tại A
a. Chứng minh OA vuông có với MN

2 bình luận về “Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c”

 1. @ OM = ON = R
  -> O nằm trên đường trung trực của MN\ (1)
  @ AM = AN (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
  -> A nằm trên đường trung trực của MN\ (2)
  Từ (1)(2)-> OA là đường trung trực của MN
  $\to OA \bot MN$ (điều phải chứng minh)

  cho-diem-m-va-n-thuoc-duong-tron-o-10-cm-sao-cho-mn-co-do-dai-bang-16-cm-qua-m-va-an-ket-cac-tie

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Do A là giao điểm của 2 tiếp tuyến AM và AN ⇒ AN= AM
  và OA là tia phân giác góc ∠MAN
  Xét ΔMAN có AM=AN ⇒ ΔMAN cân tại A ⇒ OA vừa là đường phân giác cũng là đường cao của ΔMAN ⇒ AO ⊥MN

  cho-diem-m-va-n-thuoc-duong-tron-o-10-cm-sao-cho-mn-co-do-dai-bang-16-cm-qua-m-va-an-ket-cac-tie

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới