Có 8 người vào cùng thang máy ở tầng 1 của một toà nhà cao 10 tầng và đi lên. Tính xách xuất để trong 8 người đó có 2 người

Có 8 người vào cùng thang máy ở tầng 1 của một toà nhà cao 10 tầng và đi lên. Tính xách xuất để trong 8 người đó có 2 người cùng đi ra ở 1 tầng và mỗi người còn lại vào mỗi tầng khác nhau

2 bình luận về “Có 8 người vào cùng thang máy ở tầng 1 của một toà nhà cao 10 tầng và đi lên. Tính xách xuất để trong 8 người đó có 2 người”

 1. Giải đáp:
   0,0508032
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách đi ra của 8 người là: 10^8
  Chọn 2 người trong 8 người có: $C^2_8$ = 28 cách 
  Chọn 1 tầng trong 9 tầng để cho 2 người đó cùng ra có: 9 cách
  Chọn 6 tầng trong 8 tầng còn lại cho 6 người còn lại có: $A^6_8$ = 20160 cách
  => Số cách để trong 8 người đó có 2 người cùng đi ra ở 1 tầng và mỗi người còn lại vào mỗi tầng khác nhau là 28.9.20160=5080320
  Xác suất cần tìm là: \frac{5080320}{10^8} = 0,0508032

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   5080320
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   chọn 2 người trong 8 người để ra cùng 1 tầng : C82=28 cách 
  chọn 1 tần trong 9 tầng xho 2 người đó đi ra: 9 cách 
  chọn  tầng trong 8 tầng còn lại cho 6 người A86=20160 cách
  áp dụng quy tắc nhân : 28.20160.9=5080320

  Trả lời

Viết một bình luận