Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định `\vec{OC}+\vec{OD}=2\vec{DC}` là đúng hay sai

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định `\vec{OC}+\vec{OD}=2\vec{DC}` là đúng hay sai

1 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định `\vec{OC}+\vec{OD}=2\vec{DC}` là đúng hay sai”

 1. Giải đáp:
  Sai!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta dựng các điểm sao cho tạo thêm hình bình hành (OCED) như hình dưới
  Như vậy theo quy tắc hình bình hành:
  \vec{OC}+\vec{OD}=\vec{OE}
  Mà vec{OE} chắc chắn khác 2\vec{DC} (với DC và OE là hai đường chéo hbh OCED)
  Vậy khẳng định trên là sai

  cho-hinh-binh-hanh-abcd-tam-o-khang-dinh-vec-oc-vec-od-2-vec-dc-la-dung-hay-sai

  Trả lời

Viết một bình luận