Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và SC. a)tìm các giao tuyến

Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và SC.

a)tìm các giao tuyến của hai mặt phẳng:(SAB)và(SBC);(SMC)và(SBD)

b)Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của CD và SD:chứng minh MN//(APQ).

1 bình luận về “Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và SC. a)tìm các giao tuyến”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới