mẹ sinh con năm 24 tuổi hiện nay tuổi mẹ gấp 4 làn tuổi con hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi

mẹ sinh con năm 24 tuổi hiện nay tuổi mẹ gấp 4 làn tuổi con hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi
Viết một bình luận