một hình chữ nhậ có chu vi là 82m. Nếu giảm chiều dài đi 13 m thì khu đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu đất đó

một hình chữ nhậ có chu vi là 82m. Nếu giảm chiều dài đi 13 m thì khu đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu đất đó

2 bình luận về “một hình chữ nhậ có chu vi là 82m. Nếu giảm chiều dài đi 13 m thì khu đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu đất đó”

 1. Giải đáp:
  Sau khi giảm chiều dài đi 13 m thì chu vi của khu đất là :
  82 – 13 x 2 = 56 ( m )
  Sau khi giảm chiều dài đi 13 m thì cạnh của khu đất là :
  56 : 4 = 14 ( m )
  Chiều dài ban đầu của khu đất là :
  14 + 13 = 27 ( m )
  Chiều rộng ban đầu của khu đất là :
  ( 82 – 27 x 2 ) = 14 ( m )
  Diện tích khu đất là :
  27 x 14 = 378 ( m2)
  Đáp số : 378 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vì nếu giảm chiều dài đi 13m thì khu đất đó trở thành hình vuông nên chiều dài dài hơn chiều rộng 13m.
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  82 :2=41(m)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  (41+13):2=27(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  41-27=14(m)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  14 xx27=378(m^2)
  Đáp số :378m^2
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận