Người ta ghép 8 viên gạch men hình vuông có cạnh 5cm thành một hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Người ta ghép 8 viên gạch men hình vuông có cạnh 5cm thành một hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

2 bình luận về “Người ta ghép 8 viên gạch men hình vuông có cạnh 5cm thành một hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật đó.”

 1. Chiều dài của hình chữ nhật là :
       $8×5=40( cm)$
  Diện tích hình chữ nhật là :
       $40×5=200(cm²)$
                 $Đ/s: 200 cm²$

  Trả lời
 2.  Diện tích một viên gạch men hình vuông là :
  5 xx 5 = 25 (cm^2)
   Diện tích hình chữ nhật đó là :
  25 xx 8 = 200 ( cm^2)
  đáp số 200 cm^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới