1. Hai đội tham gia trồng cây xanh . Đội 1 trồng được số cây bằng 7/4 số cây đội 2 trồng . Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiê

1. Hai đội tham gia trồng cây xanh . Đội 1 trồng được số cây bằng 7/4 số cây đội 2 trồng . Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ? Biết rằng đội 1 trồng nhiều hơn đội 2 66 cây .

2 bình luận về “1. Hai đội tham gia trồng cây xanh . Đội 1 trồng được số cây bằng 7/4 số cây đội 2 trồng . Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiê”

 1. Coi số cây đội $1^{}$ trồng được là $7^{}$ phần, số cây đội $2^{}$ trồng là $4^{}$ phần.
  Số cây đội $1^{}$ trồng được là:
  $66 : ( 7 – 4 ) × 7 = 154^{}$ ( cây )
  Số cây đội $2^{}$ trồng được là:
  $154 – 66  = 88^{}$ ( cây )
  Đáp số:… 

  Trả lời

Viết một bình luận