168 : 4 + 145 : 4 – 81 : 54

168 : 4 + 145 : 4 – 81 : 54

2 bình luận về “168 : 4 + 145 : 4 – 81 : 54”

 1. $\text{Cách 1:}$
  168:4+145:4-81:54
  = (168+145):4-81:54
  = 313:4-81:54
  = 78,25-1,5
  = 76,75
  ——–
  $\text{Cách 2:}$
  168:4+145:4-81:54
  = 42+36,25-1,5
  = 78,25-1,5
  = 76,75
  _______________________________________________________________________________

  Thấy hay? Vote ngay 5* + CTLHN + Cảm ơn _ VIPSSSS chúc bạn học tốt ~~

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới