Một nền phòng họp hình chữ Nhật có nửa chu vi là 32m, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Người ta dự kiến mua gạch hoa hì

Một nền phòng họp hình chữ Nhật có nửa chu vi là 32m, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Người ta dự kiến mua gạch hoa hình vuông có cạnh 40cm để lát nền. Hỏi phải mua ít nhất bao nhiêu viên gạch đó để lát đủ phòng họp? Biết mạch vữa giữa các viên gạch ko đáng kể

Giúp mik với ạ mik cảm ơn ạ!
Viết một bình luận