===================================== Mẹ sinh Nam lúc mẹ 28 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi tuổ

=====================================

Mẹ sinh Nam lúc mẹ 28 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi tuổi mẹ và tuổi Nam hiện nay là bao nhiêu?

=====================================

Nhanh giúp mình với. Mình đang cần gấp.

2 bình luận về “===================================== Mẹ sinh Nam lúc mẹ 28 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi tuổ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt
  Tuổi mẹ 5 năm nữa             :  |—|—|—|—|—|
  Tuổi bạn Nam 5 năm nữa :  |—|     28 tuổi 
  Bài giải
  Hiệu số phần bằng nhau là : 
  3-1=2( phần )
  Tuổi bạn Nam 5 năm nữa là :
  28:2=14( tuổi )
  Tuổi bạn Nam hiện nay là : 
  14-5=9( tuổi ) 
  Tuổi mẹ hiện nay là : 
  28+9=37( tuổi )
  Vậy tuổi mẹ là 37 tuổi và tuổi bạn Nam là 9 tuổi 
  \color{blue}{\text{Táo Babyy~}}

  Trả lời
 2. Hiệu số phần bằng nhau là :
  3 − 1 = 2 ( phần )
  Tuổi Nam 5 năm nữa là :
  28 : 2 = 14 ( tuổi )
  Tuổi Nam hiện nay là :
  14 − 5 = 9 ( tuổi )
  Tuổi mẹ hiện nay là :
  28 + 9 = 37 ( tuổi )
  Đáp số : …

  Trả lời

Viết một bình luận