Tìm một phân số tối giản sao cho nếu thêm 6 vào tử và thêm 21 vào mẫu số thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Tìm một phân số tối giản sao cho nếu thêm 6 vào tử và thêm 21 vào mẫu số thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

sos ,……….., cứu mìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới