tìm các số có 3 chữ số giống nhau chia hết cho 9

tìm các số có 3 chữ số giống nhau chia hết cho 9

2 bình luận về “tìm các số có 3 chữ số giống nhau chia hết cho 9”

 1. các số có 3 chữ số giống nhau chia hết cho 9: theo dấu hiệu chia hết cho 9: chỉ khi tổng của tất cả các chữ số của nó chia hết cho 9
  =>333=3+3+3=9chia hết cho 9
  =>666=6+6+6=18chia hết cho 9
  =>999=9+9+9=27chia hết cho 9
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   999;333
  Lời giải và giải thích chi tiết:các số chia hết cho 9 là các số có tổng chia hết cho 9(mik chỉ biết thế thôi)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới