Trung bình cộng của 2 số là 300. Số lớn hơn số bé 147. Tìm 2 số đó

Trung bình cộng của 2 số là 300. Số lớn hơn số bé 147. Tìm 2 số đó

2 bình luận về “Trung bình cộng của 2 số là 300. Số lớn hơn số bé 147. Tìm 2 số đó”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng 2 số là :
         300 xx 2 = 600
  Số bé là :
          ( 600 – 147 ) : 2 = 226,5
  Số lớn là :
          ( 600 + 147 ) : 2 = 373,5
                  Đáp số : số bé 226,5
                                số lớn 373,5
  color{Skyblue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}

  Trả lời
 2.      Tổng hai số là : 
          300 x 2=600
       Số lớn là :
          (600+147) : 2=373,5
       Số bé là :
          600-373,5=226,5
            Đáp số : số lớn:373,5
                          số bé:226,5

  Trả lời

Viết một bình luận