1. một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7m . nếu thêm chiều dài 2 m . chiều rộng thêm 3 m thì thành hình chữ nhật mớ

1. một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7m . nếu thêm chiều dài 2 m . chiều rộng thêm 3 m thì thành hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . tính chu vi hình chữ nhật ban đầu ?
2. hai vòi cùng chảy vào một bể . nếu chảy một mình thì vòi 1 chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . trong bể đã có sẵn 1/4 bể nước . hai vòi cùng chảy bao lâu thì đầy bể ?

2 bình luận về “1. một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7m . nếu thêm chiều dài 2 m . chiều rộng thêm 3 m thì thành hình chữ nhật mớ”

 1. 1.                                                    giải :
    lúc đó chiều hơn chiều rộng số m là :
       7 + 2 – 3 = 6 
   chiều rộng  là : 
   6 : ( 3- 2 ) =  6 
    chiều dài là :
    3 + 7 = 10 ( m ) 
    chu vi là : 
    ( 6 + 10 ) ×2 = 32
         đáp số : 32 m 
  2.                                    giải :
                  1h vòi 1 chay dc 1/6 be
              1h voi 2 chay dc 1/8 be
                   1h 2 voi chay dc 1/6+1/8= 7/24 be
                   Con phai chay 1_1/4=3/4be
                  Phai chay 3/4÷7/24=18/7 h thì đầy bể 
                                   đáp số : 18/7 giờ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1.32m
  2.$\frac{18}{7}$ \texttgiờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Lúc đó,chiều dài hơn chiều rộng là:
  $\text{7 + 2 – 3 = 6 (m)}$
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  $\text{7+3=10 (m)}$
  Chu vi hình chữ nhật là:
  $\text{[10+(6:(3-2))]x 2 = 32 (m)}$
  2.
  Cả hai vòi chảy được trong 1 giờ số nước là:
  (1:$\frac{1}{6}$)+(1:$\frac{1}{8}$)=$\frac{7}{24}$\textt(bể)
  Số nước cần thêm để đầy bể là:
  1-$\frac{1}{4}$ =$\frac{3}{4}$\textt(bể)
  Số giờ để hai vòi cùng chảy đầy bể là:
  $\frac{3}{4}$:$\frac{7}{24}$=$\frac{72}{28}$= $\frac{18}{7}$ \textt(giờ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới