3534:6,2 ( đặt tính rồi tính )

3534:6,2 ( đặt tính rồi tính )

2 bình luận về “3534:6,2 ( đặt tính rồi tính )”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới