40 người trong 3 ngày đào được 1140 m nương . hỏi cùng số mét nương đó muốn đào xong trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người mỗi

40 người trong 3 ngày đào được 1140 m nương . hỏi cùng số mét nương đó muốn đào xong trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người mỗi ngày?

2 bình luận về “40 người trong 3 ngày đào được 1140 m nương . hỏi cùng số mét nương đó muốn đào xong trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người mỗi”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Muốn xong trong 2 ngày cần :
  40 xx 3 : 2 = 60 ( người )
  Mỗi ngày cần :
  60 : 2 = 30 ( người )
       Đáp số : 30 người

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   40 người : 3 ngày : 1140m
  ? người : 2 ngày : 1140m
  muốn xong trong 2 ngày cần :
  40 x 3 : 2 = 60 ( người )
  mỗi ngày cần :
  60 : 2 = 30 ( người )
       Đáp số : 30 người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới