Cho tam giác ABC vuông góc tại A chu vi là 90cm cạnh AB bằng 4/3 cạch AC cạnh BC bằng 5/3 cạnh AC tính diện tích hình tam giá

Cho tam giác ABC vuông góc tại A chu vi là 90cm cạnh AB bằng 4/3 cạch AC cạnh BC bằng 5/3 cạnh AC tính diện tích hình tam giác ABC

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông góc tại A chu vi là 90cm cạnh AB bằng 4/3 cạch AC cạnh BC bằng 5/3 cạnh AC tính diện tích hình tam giá”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: Chu vi hình tam giác ABC là:
     AB+AC+BC =4/3AC+AC+5/3AC=AC+3×AC=4×AC=90 (cm)
  =>Cạnh AC dài là:
          90:4=22,5 (cm)
  Cạnh AB dài là:
           22,5×4/3=30 (cm)
   tam giác ABC vuông góc tại A nên AB chính là chiều cao của nó.
  Diện tích hình chữ nhật ABC là:
          22,5×30:2=337,5 (cm^2)
                       Đáp số: 337,5 cm^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới