đặt tính rồi tính : 175,47 – 98,135. 817,15 x 3, 6. Đặt tính ra cho mik nha

đặt tính rồi tính : 175,47 – 98,135. 817,15 x 3, 6. Đặt tính ra cho mik nha

2 bình luận về “đặt tính rồi tính : 175,47 – 98,135. 817,15 x 3, 6. Đặt tính ra cho mik nha”

 1. Giải đáp: 175,47 – 98,135 =  77,335
                17,15 x 3, 6 = 2941,74
   Lời giải và giải thích chi tiết:
       175,47                                                                    817,15 
   –                                                                             x
          98,135                                                                       3,6  
        ———-                                                              ———-
           77,335                                                                 490290
                                                                                     245145
                                                                                      ———-
                                                                                      2941,74
  #HoangPhucdepzai
  #ChucBanHocTot

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới