Đổi những số sau ra tỉ số phần trăm: Số 5 Số 1 Số 3

Đổi những số sau ra tỉ số phần trăm:
Số 5
Số 1
Số 3

2 bình luận về “Đổi những số sau ra tỉ số phần trăm: Số 5 Số 1 Số 3”

Viết một bình luận