lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôt

lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôtô là 45 km/giờ

2 bình luận về “lúc 6 giờ 15 phút một ôtô đi từ A và đén B lúc 10 giờ dọc đường dừng lại nghỉ 15 phút tính quãng đường AB biết vận tốc của ôt”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Thời gian ô tô đã đi hết quãng đường AB là :
  10 giờ -15 phút -6 giờ 15 phút =3 giờ 30 phút
  3 giờ 30 phút =3,5 giờ
  Quãng đường AB có độ dài là :
  45xx3,5=157,5(km)
  Đáp số : 157,5km

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian mà ô tô đi từ A đến B là :
         10 giờ – 6 giờ 15 phút – 15 phút = 3 giờ 30 phút
  Đổi 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
  Độ dài quãng đường AB là :
          45 xx 3,5 = 157,5 (km)
                 Đáp số : 157,5km
  Công thức :
  s = v xx t
  + s = quãng đường
  + v = vận tốc
  + t = thời gian
  color{skyblue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận