Một lớp học có 28 nữ và 12 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp? Giúp mình với ạ < >

Một lớp học có 28 nữ và 12 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp?
Giúp mình với ạ < >

2 bình luận về “Một lớp học có 28 nữ và 12 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp? Giúp mình với ạ < >”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lớp học đó có là:
  12+28=40(học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
  28:40=0,7=70%
  Đáp số: 70%

  Trả lời
 2.                     giải
  tổng số học sinh cả lớp là:
         28 + 12= 40 (học sinh)
  tỉ số phần trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
        28 ÷ 40  = 70%
                đáp số 70 %
   chúc bạn học tốt nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới