Một mảnh vườn hình tam giác có đáy 30m. Nếu được kéo dài ra thêm 6m thì diện tích được tăng thêm 45m2. Tính diện tích mảnh vư

Một mảnh vườn hình tam giác có đáy 30m. Nếu được kéo dài ra thêm 6m thì diện tích được tăng thêm 45m2. Tính diện tích mảnh vườn ban đầu

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình tam giác có đáy 30m. Nếu được kéo dài ra thêm 6m thì diện tích được tăng thêm 45m2. Tính diện tích mảnh vư”

 1. Chiều cao mảnh vườn đó là :
  45×2:6=15(m)
  Diện tích mảnh vườn ban đầu là :
  \frac{30×15}{2}=225(m^{2})
  Đáp số : 225m^{2}

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao mảnh vườn hình tam giác là:
  (45xx2):6=15(m)
  Diện tích mảnh vườn ban đầu là:
  (30xx15)/2=225(m^2)
  Đáp số: 225 \ m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới