một người đi xe máy từ trảng bom đến định quán với v 40 m/giờ . Người đó đi lúc 7h đến nơi nghỉ 1h30p . Sau đó quay trở về và

một người đi xe máy từ trảng bom đến định quán với v 40 m/giờ . Người đó đi lúc 7h đến nơi nghỉ 1h30p . Sau đó quay trở về và đến trảng bom lúc 11h 30p . Tính s từ trảng bom tới định quán

2 bình luận về “một người đi xe máy từ trảng bom đến định quán với v 40 m/giờ . Người đó đi lúc 7h đến nơi nghỉ 1h30p . Sau đó quay trở về và”

 1. Không tính thời gian nghỉ thì người đó đến định quán lúc :
  11 giờ 30 phút  -1 giờ 30 phút = 10 (giờ)
  Từ 7 giờ đến 10 giờ hết số giờ là :
  10 giờ – 7 giờ = 3 (giờ)
  Vậy từ trảng bom đến định quán hết số km:
  40  x 3 = 120 (km)
  Đáp số 120 km

  Trả lời
 2.                                           đáp án + giải thích các bước 
  không tính tg nghỉ thì người đó đến định quán lúc :
  11h30 -1h30 = 10 (h)
  từ 7h đến 10h hết số h là :
  10 – 7 = 3 (h)
  Vậy từ trảng bom đến định quán hết số km:
  40  x 3 = 120 (km)
  đáp số 120 km

  Trả lời

Viết một bình luận