Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48km/ h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 32 km/h. Sau 1 giờ 30 phút thì 2

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48km/ h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 32 km/h. Sau 1 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau.
a tính quãng đường AB
b chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km

1 bình luận về “Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48km/ h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 32 km/h. Sau 1 giờ 30 phút thì 2”

 1. Giải
  1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 
  a) Tổng vận tốc của 2 xe là : 48 + 32 = 80 ( km/giờ )
  QĐ AB là : 80 × 1,5 = 120 ( km )
  b) Chỗ gặp nhau cách B số km : 32 × 1,5 = 48 ( km )   
  Đáp số : a) 120 km , b) 48 km

  Trả lời

Viết một bình luận