2,75 × 21 – 14 × 0,2 – 7 × 2,75 = ?

2,75 × 21 – 14 × 0,2 – 7 × 2,75 = ?

2 bình luận về “2,75 × 21 – 14 × 0,2 – 7 × 2,75 = ?”

 1. Giải đáp:
  = 35,7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  21 × 2,75  – 14 × 0,2 – 7 × 2,75 
  = 7 × ( 3 × 2,75  – 2 × 0,2 – 2,75 )
  = 7× ( 8,25  – 0,4 – 2,75 )
  = 7× 5,1
  = 35,7

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   2,75xx21-14xx0,2-7xx2,75
  =2,75xx(21-7)-14xx0,2
  =2,75xx14-14xx0,2
  =14xx(2,75-0,2)
  =14xx2,55
  =35,7
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới