235,2 : 24,5 Đặt tính dọc ra giấy ạ

235,2 : 24,5

Đặt tính dọc ra giấy ạ

2 bình luận về “235,2 : 24,5 Đặt tính dọc ra giấy ạ”

 1. Giải đáp:
   235,2 : 24,5 = 9,6
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  235,2 | 24,5 dịch chuyển dấu , -> 2352 | 245
                                                                         2205 | 9,6
                                                                         ________
                                                                           147
                                                                           147
                                                                          ________
                                                                               0
                 – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận