Bài 1 Biết rằng cứ 3 thùng mật ong thì đựng được 27 lít trong kho có tất cả 108 lít mật ong hỏi có bao nhiêu thùng mật o

Bài 1 Biết rằng cứ 3 thùng mật ong thì đựng được 27 lít trong kho có tất cả 108 lít mật ong hỏi có bao nhiêu thùng mật ong trong kho

Cho mình tóm tắt và bài giải

Bài 2 một cánh đồng hình chữ nhật có chiều rộng 1 6 m chiều dài gấp đôi chiều rộng

A .tính diện tích cánh đồng đó người ta trồng lúa trên B. cánh đồng biết rằng cứ 5 m vuông thì thu hoạch được 25 tạ thóc hỏi nếu tuổi cả cánh đồng thì được bao nhiêu tạ lúa

B.

2 bình luận về “Bài 1 Biết rằng cứ 3 thùng mật ong thì đựng được 27 lít trong kho có tất cả 108 lít mật ong hỏi có bao nhiêu thùng mật o”

 1. Answer
  1)
  Số lít 1 thùng mật ong đựng được là 
  27 : 3 = 9 ( lít )
  Số thùng 108 lít mật ong đựng được là 
  108 : 9 = 12 ( thùng )
  Đáp số : 12 thùng
  2)
  Chiều dài là
  16 xx 2 = 32 ( m )
  a) Diện tích là 
  32 xx 16 = 512 ( m^2 )
  b) Số tạ lúa 1 m^2 thu hoạch được là
  25 : 5 = 5 ( tạ )
  Số tạ lúa cả cánh đồng thu hoạch được là
  512 xx 5 =  2560 ( tạ )
  Đáp số 
   

  Trả lời
 2. bài 1 :
    giải 
  1 thùng mật ong đựng được số lít là :
       27 : 3 = 9 ( l)
  108 lít mật ong đựng được số thùng là :
      108 : 9 = 12 ( thùng )
                      Đ/S :12 thùng
  bài 2
  giải
    chiều dài của cả cánh đồng là :
     16 xx 2 = 32 ( m)
   a, diện tích tích cách đồng đó là :
     32 xx 16 = 512 ( m2)
  b, 1 m2 thu hoạch được số tạ lúa là :
    25 : 5 = 5 ( tạ  )
      cả cách đồng thu hoạch được số tạ lúa là :
      512 xx 5 = 2560 ( tạ )
                           Đ/S : a, 512 m2 , b, 2560 tạ lúa
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới