Mẹ mua cá và thịt hết 240 000 đồng .Biết tiền thịt bằng 150% tiền cá. Tính số tiền mẹ mua cá, mua thịt.

Mẹ mua cá và thịt hết 240 000 đồng .Biết tiền thịt bằng 150% tiền cá. Tính số tiền mẹ mua cá, mua thịt.Viết một bình luận

Câu hỏi mới