Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Đến B người đó nghỉ 1 giờ 30 phút rồi trở về A với vận tốc cũ. Hỏi người đó

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Đến B người đó nghỉ 1 giờ 30 phút rồi trở về A với vận tốc cũ. Hỏi người đó trở về A lúc mấy giờ Biết rằng quãng đường AB dài 48 km và người đó xuất phát từ A lúc 13 giờ 45 phút

2 bình luận về “Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Đến B người đó nghỉ 1 giờ 30 phút rồi trở về A với vận tốc cũ. Hỏi người đó”

 1. Giải đáp:
                           Giải
  Mất số thời gian đi và về là:
   48 : 36 xx 2 = 8/3(giờ) = 2 giờ 40 phút
  Trở về lúc:
   13 giờ 45 phút + 2 giờ 40 phút + 1 giờ 30 phút = 17 giờ 55 phút
   
   

  Trả lời
 2. Mất số thời gian đi và về là:
  48 : 36 × 2 = 8/ 3 ( giờ ) = 2 giờ 40 phút
  Trở về A lúc :
  13 giờ 45 phút + 2 giờ 40 phút + 1 giờ 30 phút = 15 giờ 55 phút
  Đáp số : 15 giờ 55 phút

  Trả lời

Viết một bình luận