Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54km/ giờ. Ô tô đi được 40 phút thì một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 k

Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54km/ giờ. Ô tô đi được 40 phút thì một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 km/ giờ. Sau 1 giờ 10 phút 2 xe gặp nhau. Tính quãng đường AB

2 bình luận về “Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54km/ giờ. Ô tô đi được 40 phút thì một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 k”

 1. Đổi 40 phút = $\frac{2}{3}$ giờ
        1 giờ 10 phút = $\frac{7}{6}$ giờ
  Trong 40 phút, ô tô đi được là:
      54 × $\frac{2}{3}$ = 36 ( km )
  Tổng vận tốc hai xe là:
      54 + 36 = 90 ( km/h )
  Quãng đường AB bị bớt đi 36km là:
      90 × $\frac{7}{6}$ = 105 ( km )
  Quãng đường AB dài là:
      105 + 36 = 141 ( km )
   

  Trả lời
 2. Đổi : 40 phút = 2/3 giờ
  Trong 40 phút ô tô đi được là :
  54  xx 2/3 = 36 (km)
  Tổng vận tốc 2 xe là :
  54 + 36 = 90 (km)
  Đổi : 1 giờ 10 phút = 7/6 giờ
  Quãng đường AB bị bớt đi 36km là :
  90 xx 7/6 = 105 (km)
  Quãng đường AB dài là :
  105 + 36 = 141 (km)
  Đáp số : 141km
   

  Trả lời

Viết một bình luận