Năm nay nhà em thu được 7,2 tấn cà phê.Tính ra bằng 120% của năm ngoái. Hỏi năm ngoái nhà em thu được mấy tấn cà phê?

Năm nay nhà em thu được 7,2 tấn cà phê.Tính ra bằng 120% của năm ngoái. Hỏi năm ngoái nhà em thu được mấy tấn cà phê?

2 bình luận về “Năm nay nhà em thu được 7,2 tấn cà phê.Tính ra bằng 120% của năm ngoái. Hỏi năm ngoái nhà em thu được mấy tấn cà phê?”

 1. Bài giải
  Số tấn cà phê năm ngoái nhà em thu được là:
  7,2 : 120 x 100 = 6(tấn)
  Đáp số:6 tấn cà phê
  ————————————————————————————————————
  Tip:Đây là dạng 3 tỉ số phần trăm
  Bạn chỉ thuộc câu Lòng béo cho bê : 100
  SL = SB : b% x 100
  Lòng là SB, béo là SB, cho là chia, bê là b%
  Cho mình xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới