Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì đượ

Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó.

2 bình luận về “Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì đượ”

 1.                            Bài giải
            Tổng của ba số là : 
              75 xx 3 = 225
            Tổng số phần là :
              10 + 1 +4 = 15
            Số thứ hai là :
              225 : 15 xx 1 = 15
            Số thứ nhất là :
               15 xx 10 = 150
            Số thứ ba là :
                225 – 15 – 150 = 60
                         Đ/s : ST1 : 150
                                   ST2 : 15
                                   ST3 : 60

  Trả lời
 2. Tổng của ba số đó là :
  75×3=225
  Vì nếu thêm số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất và số thứ hai gấp lên 4 lần ta được số thứ ba nên :
  Tổng số phần bằng nhau là :
  10+1+4=15 (phần)
  Số thứ nhất là :
  225:15×10=150
  Số thứ hai là :
  150:10=15
  Số thứ ba là :
  15×4=60
  Đáp số  : ………………

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới