sẽ quay vòng quay lấy sao a) 9898 x 5 + 9898 x 2 = b) 123 x 123 x (55 + 45) x 0 = giải 1 là 1 sao giải 2 là 2 sao giải 3 là 3

sẽ quay vòng quay lấy sao
a) 9898 x 5 + 9898 x 2 =
b) 123 x 123 x (55 + 45) x 0 =
giải 1 là 1 sao
giải 2 là 2 sao
giải 3 là 3 sao
giải 4 là 4 sao
giải 5 là 5 sao
giải 6 là hay nhất (khi có 2 người )

2 bình luận về “sẽ quay vòng quay lấy sao a) 9898 x 5 + 9898 x 2 = b) 123 x 123 x (55 + 45) x 0 = giải 1 là 1 sao giải 2 là 2 sao giải 3 là 3”

Viết một bình luận